Thursday, September 25, 2014

Andrzej Bargiel on Manaslu

Today at 8:25 Polish time Andrzej reached the summit of Manaslu, thus breaking the record for climbing the mountain! It took him 14 hours and 5 minutes to get to the top! 

Dzisiaj o godzinie 8:25 polskiego czasu Andrzej stanął na szczycie Manaslu, bijąc tym samym rekord w wyjściu na szczyt! Dotarcie na wierzchołek zajęło mu 14 godzin i 5 minut!

Have a good and safe ski descent! 

Cogratulations!


photo: Marcin Kin

No comments:

Post a Comment